Prenumeration - Hitta en bra tidning att prenumerera på
Världens största tidningar

Världens största tidningar

De största tidningarna i världen utkommer i Japan. Främsta anledningen till att Japan har så många stora tidningar är dels det ekonomiska välståndet men framför allt att nästan alla japaner åker kommunalt till och från jobbet med mycket långa restider.
Tidningarna i Kina ökar i spridning kraftig tack vare Kinas ekonomiska utveckling och detta kommer troligtvis fortsätt under de närmaste decennierna även om nättidningarna bromsar utveckling något. Många kinesiska tidningar kommer att placera sig på tio i topp listan inom några år.

Antalet sålda papperstidningar kommer dock att minska eftersom fler och fler läser tidningarna via smartphones eller surfplattor.

Du kan också läsa dagstidningar på närmaste bibliotek och vissa större bibliotek har även utländska tidningar.