Prenumeration - Hitta en bra tidning att prenumerera på
Tidning

Tidning

Definitionen på en tidning är återkommande, ofta regelbunden, publikation. Det förekommer flera typer av tidningar som t.ex. magasin, tidskrifter, veckotidningar och de som de flesta tänker på, en dagstidning.

Det går även att prenumerera på tidningar som endast säljs inom en lite geografisk yta och handlar om händelser inom ett begränsat geografiskt område även ifall ni inte bor i området. Denna typ av tidning kallas lokaltidning.

Populärpress

Populärpress är ett samlingsnamn över tidning en mängd olika tidningar. Exempel på typer av populärpress kan vara en serietidning, olika månadstidningar och veckotidningar för olika specialintressen som bilar eller mode.

Tidningsprenumerant

Att prenumerera på en tidning kallas det när den skickas hem i samband med utgivningen av tidningen.Intäkter för tidningar

Tidningar

Tidigare var tidningens största inkomstkälla prenumerantpremier. Under de senaste åren har m ängden annonser i tidningar ökas och står nu för en stor de av tidningens totala intäkter. En tidning går att drivas helt på annonsintäkter, t.ex. Metro

Tidningsanka

En tidningsanka är en nyhet som med avsikt inte är korrekt. Detta uttryck var känt redan på 1800-talet i Europa och kan härröra från franskans donner des canards som betyder ge ankor vilket har innebörden att vara lögner eller svindlerier. På många språk heter det något mer ankor även om uttrycket på respektive språk inte har någon speciell innebörd än just vara tidningsanka.

Världens första tidning

Den första tidningen som kom ut var notiser från den antika romerska staten som publicerades inristade på metalltavlor och sattes på för allmänheten (eller de som var läskunniga) att beskåda.

Även Kina var mycket tidiga med tidningar som redan från 200-talet e.Kr. som skickades ut över Handdynastin. Tidningarna i Kina var antingen avsedda för eller lästes upp av statliga tjänstemän. De kinesiska tidningarna skrevs bland annat på silke.

Regelbundna tidningar

Venedig började år 1556 att månatligen ge ut en handskriven tidning för att sprida nyheter om ekonomi eller militärt till andra delar av Europa.

Typsatta tidningar

Tack vare Gutenberg tryckteknik med lyttbara typer (bokstäver) kunde tidningsutgivningen rationaliseras väsentligt. Flest tidningar utgavs i Amsterdam eftersom detta var dåtidens stora hub i Europa för handel och därmed också information.

Sverige äldsta tidning

Sveriges äldsta tidning är Post-och Inrikes Tidningar som grundades redan 1645 och ges faktiskt ut fortfarande i form av nättidning.