Prenumeration - Hitta en bra tidning att prenumerera på
Dagstidning

Dagstidningar

I kategorin dagstidning finns det två finns typer av tidning. Den ena typer är morgontidning som delas ut efter att ha tryckts under natten och den andra gruppen är kvällstidning som brukar kunna köpas som tidigas från lunchtid i fall man bor nära tryckeriet.

De största morgontidningarna i Sverige är:

De största kvällstidningarna i landet är:Utgivningsfrekvens för dagstigning

Dagstidning

Dagstidning är den tidning som används under kortast tid och kastas oftast efter en eller två genomläsningar samma dag. Därför är den tidningstyp som använder den sämsta papperskvalitén.

En dagstidning behöver inte nödvändigvis utkomma varje dag utan kan ges ut så sällan som tre eller två gånger i vecka. Många av tidningarna i Sverige är politiskt bundna men den politiska agitationen har tonats ned senaste årtiondena för att inte skrämma iväg tidningsläsare. Förutom ledarsidan som ofta skrivs av chefsredaktören innehåller de flesta nyhetstidningar även nyheter, väderprognosen, TV-tablåer och serier.